social image
  • ООУ „Никола Карев“ - Кочани

    Вистинското место каде што ја градите вашата иднина

  • Најдобрите учители за најдобрите ученици

    Посветено работиме за да им помогнеме на учениците да го остварат својот целосен потенцијал.

За нас

Летописот на својата историја започнуваме да го пишуваме од 1957 година.

Настава

Нашето искуство покажува дека да се биде добар ученик значи со задоволство посета на училиштето.

Активности

Учество на натпревари и организирање на училишни настани се само дел од остварените активности. 

НАШИ ВРЕДНОСТИ

Квалификувани
наставници
Учеството на натпревари и фестивали од каде учениците секогаш се враќаат со награди за постигнатите резултати се плод на нашиот квалификуван кадар.
Нови
училници
Полека но, сигурно се реновираат училници и истите се опремуваат со училишен мебел: шкафчиња, полици, маси и столчиња.
Опремени
кабинети
Сите кабинети се опремени со нагледни средства со цел учениците да се здобијат со знаења кои ќе ги применуваат во понатамошниот живот.

Училиштето ќе биде работилница во која ќе се создава моделот на утрешниот граѓанин.

АКТИВНОСТИ

Прва награда за најдобра изработка од реупотребувано отпадно ПЕТ пакување. Здружение за екологија и заштита на животна средина ЕКО ТИМ ИСТОК, ментор Верче Петрова.
Априлијада 2019. Спортски активности и мала приредба за родителите. За најдобрите резултати во спортските активности, следуваше и скромен поклон.
Постигнати први места за нашите ученици на регионални натпревари од различни предметни дисциплини.

ДЕЛ ОД НАШАТА ГАЛЕРИЈА

За уште подобро да ги разберете нашите активности, настани и проекти погледнете слики во нашата галерија.