Директор

Проф. Биљана Петрова

Телефон: +38978280514
Е-пошта: bipet44@yahoo.com
Образование: Професор по одделенска настава