Ристо Данилов
Ѓорги Костов
Мите Штерјов
Владо Андов
Соња Јовиќ - Матеничарска
Благојчо Стојановски
Веселинка Ампова
Биљана Петрова