Годишна програма на училиштето за учебната 2020/2021 година

ГОДИШНА-ПРОГРАМА  

Распоред за предметна настава за учебната 2020/2021 година

распоред на часови предметна настава  

План за одржување на настава во основните училиште во учебната 2020/2021

Plan-za-odrzuvanje-nastava-vo-osnovno-i-sredno-мак.јазик  

Протокол за постапување за реализација на настава со физичко присуство

Protokol-osnovno_1-мак.јазик  

Алгоритам за постапување во случај на појава на ученик со симптоми

Algoritam-za-postapuvanje-мак.јазик