Учиме онлајн

Наставник/чка: Сашка Ефтимова
Е-мејл: saskaeftimova@yahoo.com
26-31.05НАСОКИ-ЗА-УЧЕЊЕ-ПО-ПРЕДМЕТОТ-МАТЕМАТИКА-ЗА-VI-ОДД  
Прилог-1-Н.-Л.-Временски-интервали  
18-24.05НАСОКИ-ЗА-УЧЕЊЕ-ПО-ПРЕДМЕТОТ-МАТЕМАТИКА-ЗА-VI-ОДД  
Прилог-1-Задачи-за-мерни-единици  
Прилог-2-периметар-и-плоштина  
11-17.05НАСОКИ-ЗА-УЧЕЊЕ-ПО-ПРЕДМЕТОТ-МАТЕМАТИКА-ЗА-VI-ОДД  
Прилог-1-Вежби-од-Геометрија  
04-10.05НАСОКИ-ЗА-УЧЕЊЕ-ПО-ПРЕДМЕТОТ-МАТЕМАТИКА-ЗА-VI-ОДД  
27.04-03.05НАСОКИ-ЗА-УЧЕЊЕ-ПО-ПРЕДМЕТОТ-МАТЕМАТИКА-ЗА-VI-ОДД  
21-24.04-НАСОКИ-ЗА-УЧЕЊЕ-ПО-ПРЕДМЕТОТ-МАТЕМАТИКА-ЗА-VI-ОДД  
1.-3Д-ФОРМИ  
2.-3Д-ФОРМИ  
3.-3Д-ФОРМИ  
13-19.04.2020НАСОКИ-ЗА-УЧЕЊЕ-ПО-ПРЕДМЕТОТ-МАТЕМАТИКА-ЗА-VI-одд  
ПРИЛОГ-1-Наставен-лист-Видови-четириаголници  
06-10.04.2020НАСООКИ-ЗА-УЧЕЊЕ-ПО-ПРЕДМЕТОТ-МАТЕМАТИКА-ЗА-VI-одд  
Наставник/чка:
Е-мејл:
Пресметување-на-процентен-износ