Учиме онлајн

Наставник/чка: Јасна Ѓоргиева
Е-мејл: jasna_jovanova10@yahoo.com
Задолженија за период од 06-10 Април:
Изгледајте го долуприкаченото видео за Логичките изрази како услов во условни блокови. Станува збор за условни блокови како оние што се користат во наредбата IF. По внимателно следење на тој онлајн час напишете ја табелата за вистинитост и испратете ми ја.